• klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
    • Agenda

      Volledige agenda
      klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
 

Leerlingen

Uitgangspunten
Het is onze bedoeling de kinderen te begeleiden op hun weg naar de volwassenheid. Een veilige en uitdagende leeromgeving, waar het kind gerespecteerd en gewaardeerd wordt is hierbij van wezenlijk belang.

Ook hierbij houden we voor ogen dat elk kind een Godsgeschenk is en mag zijn zoals het is. De kinderen moeten aan het einde van hun schoolloopbaan voldoen aan de kerndoelen zoals vastgelegd is in het schoolplan.

We vinden kennis overbrengen belangrijk, maar niet ten koste van het sociaal emotioneel welbevinden van een kind. In ons leerlingvolgsysteem houden we het niveau van kennis, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling zorgvuldig in het oog.