• klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
    • Agenda

      Volledige agenda
      klik willekeurig op de pagina om dit venster te sluiten
 

Welkom bij de OR

      Aan de Koepelschool is een Ouderraad verbonden. 

      Wij zien de ouderraad als onmisbaar ter ondersteuning van het onderwijs.

 

      Het doel van de OR is de band tussen ouders en school te  bevorderen.

 

      De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van een groot aantal  (buitenschoolse) activiteiten. U kunt hierbij denken aan:

      - Startfeest

      - Koffie schenken bij  contactmomenten

      - Sinterklaasviering

      - Kerst

      - Pasen

 - Voorleesontbijt

 - Meesters- en juffendag

      - Avondvierdaagse

      - Afscheid groep 8 

 

     Bovenstaande activiteiten organiseert de OR zelfstandig in overleg met school. Daarnaast zijn er ook activiteiten die de school organiseert, maar waarbij de OR een helpende hand biedt. Bijvoorbeeld bij de Koningsspelen en de financiële afhandeling van schoolreisje en kamp.

 

      Leden van de OR worden door de ouders gekozen of na voordracht van de OR benoemd. 

      De OR houdt u via de nieuwsbrieven op de hoogte van de activiteiten waarbij ze behulpzaam is. Ook wordt er aan het begin van het schooljaar een intekenlijst meegegeven, waarop de ouders kunnen aangeven bij welke activiteiten zij de OR willen ondersteunen. Per activiteit wordt een subcommissie samengesteld, die de organisatie van de activiteit op zich neemt.

 

      De benodigde financiën voor haar activiteiten verkrijgt de OR uit de vrijwillige ouderbijdrage, die voor het schooljaar 2017/2018 is vastgesteld op €20,00 per leerling, met een optionele korting bij meerdere leerlingen uit één gezin. .

 

      Ook is een Facebookpagina voor en door ouders van de Koepelschool Oranjelaan actief. Het beheer hiervan ligt in handen van de ouderraad.

 

      Heeft u vragen of opmerkingen voor de OR? Stuurt u dan een e-mail naar ouderraad-ol@koepelschool.nl